Pisan Náutica

> Pisan Náutica

Gestió de projectes, consultoria i construcció

PISAN NAUTICA, S.A. És el resultat de la unió de quatre socis, professionals i empreses independents de Gestió de projectes, consultoria i construcció que compten amb més de 31 anys d’experiència als camps d’enginyeria civil, l’arquitectura i les instal·lacions, Project management i el medi ambient.

Neix amb l’objectiu de participar en el desenvolupament de tota mena d’infraestructures i equipaments, a Espanya i països de tot el món, contribuint amb la seva feina a crear millors condicions de vida per als ciutadans.

La cultura empresarial de PISAN NAUTICA, SA està basada en la sostenibilitat, la gestió eficient i eficaç dels seus recursos, la innovació i el compromís responsable amb la societat. La implicació i professionalitat del seu personal són els fonaments d’aquesta cultura. Per això, aquesta empresa compta amb una àmplia base d’equips multidisciplinaris altament especialitzats que conformen una plantilla de professionals formada per enginyers, arquitectes i altres titulacions universitàries.

L’experiència internacional de les empreses que conformen la Societat s’estén a països com Angola, Algèria, Argentina, Bulgària, Cuba, Colòmbia, Xile, França, Grècia, Anglaterra, Marroc, Panamà i Perú entre d’altres.

Compromís

Cooperació

Eficàcia

Eficiència

Innovació

Sostenibilitat

Àrees de negoci

Projectes i adreces d'obra

PISAN NAUTICA S.A. cobreix la totalitat d’aquests serveis requerits en tots els seus àmbits d’actuació:

 • Projectes en totes les fases
 • Direcció i supervisió d’obra
 • Control de qualitat
 • Gestió integral de construcció
 • Gestió d’operació i manteniment
 • Seguretat i salut
 • Estudis i informes tècnics i econòmics

A cada client, de manera individual, se li ofereix un suport professional i personalitzat, ajustat sempre a les vostres necessitats, ja siguin de caràcter tècnic, de gestió, o d’anàlisi i control.

ES DESTAQUEN ELS PROJECTES SEGÜENTS REALITZATS

 • Port d’Aro: Projecte constructiu d’ampliació del Port D’Aro, a Platja d’Aro, (Catalunya).
 • Construcció de sistemes de molls esportius a Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Gibara, Cayo Guillermo, Cayo Blanco. (Cuba)
 • Hotel Pansea a Trinitat: Disseny, subministrament i execució de la construcció dels forjats del sistema estructural de les diferents edificacions que constitueixen el complex hoteler. Subministrament i instal·lació dels aparells sanitaris, plats de dutxes, banyeres i, en general, accessoris per a la construcció dels banys de les habitacions i zones socials de l’hotel. (Cuba)
 • Naus Industrials Zona Franca Wajay. (Cuba)

Construcció

L´orientació al client de PISAN NAUTICA, S.A. és un factor clau a l’àrea de Construcció. Les administracions públiques tenen gran importància per al desenvolupament de l’activitat, per la qual cosa hi ha un compromís a llarg termini que permet identificar les seves necessitats i adequar l’oferta de l’empresa de manera contínua, sostenible i eficient.

Per tipologia i característiques tècniques, la producció de Construcció a PISAN NAUTICA, S.A. s’estructura en projectes d’Obra Civil, engloba tota mena d’activitats encaminades al desenvolupament d’infraestructures com ara carreteres, urbanitzacions, edificacions, obres hidràuliques i també a la rehabilitació i reforma d’obres existents.

TREBALLS REALITZATS:

Rehabilitació i reforma:

 • Direcció d’obra de la rehabilitació del Malecon Habanero i Castell de la punta

OBRES HIDRÀULIQUES:

 • Col·lector de la Pobla de Claramunt
 • Conductora de “Platja d’Aro”
 • Abast d’aigua a ”Olerdola”
 • Edar de “Benyoles”
 • Sistemes de molls flotants

Project Management / Construction Management

En un procés estructurat i visionari hem constituït l’empresa cubana EMPRESTUR S.A. i l’empresa espanyola PISAN NAUTICA S.A., l’Associació Econòmica Internacional ACONSTUR.

Aquesta Associació és la primera del seu tipus al Ministeri del Turisme de Cuba.

Constituïda mitjançant l’Acord núm. 8871 del 8 de juliol del 2020 i aprovada pel Comitè Executiu del Consell de Ministres.

Amb les dues empreses, sota l’empara de la Llei d’Inversió Estrangera s’uneixen amb el propòsit de Gestionar de manera integral del projecte, construcció i remodelació i entrega final i posada en servei de qualsevol classe d’obra del sector turístic, incloent-hi la instal·lació i la posada en marxa de sistemes i equips tecnològics,

Detall del servei:

 • Direcció Integrada de Projectes i Obres (Project Management)
 • Projectes d’Arquitectura , Instal·lacions i Enginyeria a l’entorn col·laboratiu BIM
 • Projectes de Seguretat i Salut
 • Estudis de Riscos
 • Dictàmens Tècnics i Auditories de Projectes
 • Gestión y Puesta en Obra de Suministros
 • Pressupostos i control de costos
 • Execució d’obres civils i marítimes
 • Serveis d’Atenció als Recursos Naturals, que inclou Jardineria, Paisatgisme, Neteja de Platges i Gestió de Vectors extrahotelera
 • Serveis Tecnològics, que inclou des de corrents febles, fabricació de mobles neutres, PGD, cambres de bomba

Obres objecte del contracte:

 • Hotel Habana libre
 • Hotel Sevilla
 • Hotel Inglaterra
 • Hotel New York.