Projectes Pisan

> Projectes Pisan >Projecte de Rehabilitació del Passeig Marítim de l’Havana. CUBA


Projecte de Rehabilitació del Passeig Marítim de l’Havana. CUBA

  • Projecte Bàsic
  • Projecte Executiu
  • Projecte d'execució
  • Direcció d'obra

Es tracta d’un projecte complex pel llegat històric i la dificultat econòmica i de recursos que suposa l’estudi i l’execució d’un projecte de semblant envergadura en un país on qualsevol projecte d’interès públic es troba altament controlat pels organismes estatals encarregats de vigilar per la inversió nacional i estrangera que representa aquest tipus d’obres.

  • Client:

  • Pressupost: 1842760,00 €

  • Execució obre: