Pisan Projects

> Pisan Projects >CAMPING CAN TARRES – SEVA (OSONA)


CAMPING CAN TARRES – SEVA (OSONA)

Pla especial dordenació

  • Listado 1
  • Listado 2

En aquesta finca, ubicada a Seva, comarca d’Osona, on el bosc de roures martinenc i d’alzines dona pas a una clariana, i el terreny forma unes terrasses naturals més o menys planes, s’aprofita doncs aquest espai obert per ubicar el càmping, adaptant-lo al terreny natural. L’objectiu d’aquest Pla Especial és definir i ordenar l’emplaçament d’un càmping a la parcel·la de referència per desig de la propietat i complint el planejament vigent on es preveuen condicions d’ús per a la finca del Mas Tarrés compatibles amb aquesta. D’una finca rústica de 566.450,00 m² d’extensió, anomenada Camps de Terrers de Serrassola, majoritàriament és una zona boscosa excepte on es proposa la situació del càmping, en una àrea de 44.411,00 m², formant terrasses naturals des de la zona més elevada, l’accés des de la carretera fins a la zona més deprimida, on se situa el Torrent el Gurri. Aquestes terrasses naturals que baixen de sud-est cap a nord-oest, s’aprofiten per emplaçar les parcel·les destinades a l’acampada a la part més baixa, la zona dels bungalows a la més alta i més a prop de l’accés a la zona central, els diferents serveis del càmping segons el programa establert per la propietat. Es distribueixen 10 bungalows en 3 plataformes a la part alta de la finca; per aquest avantprojecte s’ha fet servir el model Ali-6 de la casa GRUPOCID especialitzada en habitatges prefabricats de fusta.

  • Cliente: INECOR TRADE SL

  • Presupuesto: 5.030.051,23 euros

  • Ejecución obra: 1 de novembre de 2008