Pisan Projects

> Pisan Projects >Millora de la senyalització


Millora de la senyalització

Millora de la senyalització d'orientació a Catalunya. Xarxa gestionada per la Generalitat de Catalunya.

L’objecte del projecte Constructiu és la “Millora de la senyalització d’orientació a Catalunya. Xarxa gestionada per la Generalitat de Catalunya. Resta de territori.” Clau: MC-13016.2. Això va incloure la definició, valoració, execució, control i monitoratge de les obres necessàries per dur a terme l’adequació de la senyalització d’orientació de les comarques centrals, i més concretament l’entorn de Manresa per al lot 1 i la resta del territori per al lot 2, seguint els criteris del Pla Director de Senyalització d’Orientació de Catalunya i el Manual de Senyalització Interurbana i Urbana d’Orientació. La direcció de l’obra va anar a càrrec de la UTE Piñol Sanjaume, SL-Most Enginyers, el control de qualitat a càrrec d’Applus Norcontrol, SLU, la Coordinació de Seguretat i Salut Segurinco, SL i la construcció per part de les empreses: Lot 1: GIVASA S.A Lot 2: UTE Segusenyal, SL & Voltes, SLU C-55, C-16C, C-16, C-25, C26, C-37z, B-224, C-31D, C-37, C -62, N-141C en total 22 carreteres.